Lovcen zivot

Značaj Lovćen životnih osiguranja u doba epidemije Covid-19

Životno osiguranje vam pruža i finansijsku sigurnost tokom epidemije koronavirusa.

Život kakav ste navikli, promijenio se. Sa pandemijom koronavirusa i pojavom bolesti Covid-19, postao je neizvjesniji. Pojašnjavamo što znače uslovi životnog osiguranja i odgovaramo na uobičajna pitanja koja se javljaju vezano za novonastale okolnosti.

Šta će se dogoditi ako se razbolite?

Ne znate kada će se i na koji način život vratiti u normalne tokove. Razumljivo, nastaju sumnje i strah. Razmišljamo o tome šta bi se desilo, da nas nema. Ovo je vrijeme kada sebi postavljamo pitanje šta bi bilo sa našim najmilijima u tom slučaju?

U ovakvom trenutku pitate se kako ste osigurani. Kakvo je vaše osiguranje? Da li će vaši najmiliji dobiti odgovarajuću isplatu ako vam se dogodi najgore? Da li će osiguranje pružiti pokriće ako dobijete bolest Covid-19? Evo odgovora.

Šta je sa isplatom u slučaju smrti zbog koronavirusa?

Prvo pitanje koje trebate postaviti je da li imate zaključeno životno osiguranje za slučaj smrti i da li će osiguravač u tom slučaju isplatiti ugovoreni iznos.

Ukoliko se niste odlučili za osiguranje posljednjih nedjelja prije izbijanja epidemije, tada nije bilo ugovora o zaključenju osiguranja za slučaj koronavirusa. Zato takav slučaj nije mogao biti detaljno opisan u uslovima osiguranja kao na primjeru iznenadne smrti ili ozbiljne bolesti koje su već dobro poznate – srčani udar, kancer, moždani udar…

Ali to ne znači da u slučaju koronavirusa osiguranje ne vrijedi. Dobro životno osiguranje uključuje takve nepredvidive slučajeve i određuje, šta je sa isplatom, ako se dogodi najgore, smrt.

U skladu sa opštim uslovima, za vaše životno osiguranje zagarantovana je puna uplata osigurane sume u slučaju smrti usljed bolesti Covid -19.

Razne osiguravajuće kuće mogu imati različite opšte uslove osiguranja, ali u našem slučaju možete biti bezbrižni.

Šta ako ne možete platiti osiguranje?

Nažalost, epidemija koronavirusa ima i ekonomske posljedice. Mnogi od nas se mogu naći u situaciji da se zapitamo koliki će biti naš prihod, štednja, ulaganja i krediti. Takođe će se pokrenuti pitanje šta raditi sa osiguranjem.

Važnost odgovarajućeg osiguranja još se jasnije pokazuje u nesigurnim vremenima, zato prekid npr. životnog osiguranja za slučaj smrti nije mudra odluka. 

Razmislite zašto ste se osigurali i sjetite se da je ključni cilj bio pobrinuti se za svoje voljene ako vam se dogodi najgore.

Ako procijenite, da (barem privremeno) zaista nećete moći plaćati premiju, radije razmislite o drugim opcijama. Možete zatražiti od osiguravajuće kuće da privremeno obustavi plaćanje premije ili da kapitalizuje osiguranje. To znači da nastavljate da se osiguravate, ali uz smanjeni iznos sume osiguranja.

Još nemate osiguranje, a želite ga zaključiti?

Adekvatno životno osiguranje trebalo bi biti vaš pratilac na svakom koraku. Vaš život, vaše zdravlje i finansijska sigurnost vaših najmilijih uvijek su važni, a posebno u vrijeme kada se život, zbog koronavirusa, promijenio na svoj način.

Iako ste kod kuće, zaključite osiguranje da biste zaštitili vas i vaše najmilije. Lovćen životna osigurnja su sa vama na daljinu, a naša prodajna mjesta su otvorena, uz poštovanje svih neophodnih mjera zaštite.

  • Aktuelna obaveštenja i uputstva o svim osiguranjima i pristupu uslugama Lovćen osiguranja AD, Lovćen- životnih osiguranja AD i Lovćen auta DOO, tokom epidemije, kao i informacije o radnom vremenu naših prodajnih mjesta mogu se naći na ovom linku.
  • Možete pozvati svog agenta osiguranja ili online poslati zahtjev zastupničkoj mreži, poslati e-mail za podatke o osiguranju na daljinu ili druge informacije o osiguranju.
  • Pitanja možete poslati i na info@lo.co.me i info@lovcenzivot.me ili se informisati telefonski, u našem Info centru na broj: 020 404 404.

Da biste zaključili životno osiguranje na daljinu ili dobili sve informacije o pokriću koronavirusa po polisama životnog osiguranja, pišite nam na e-mail: info@lovcenzivot.me, ili nas pozovite putem telefona: 020 231 895, a od Vas trebamo:

  • e-mail adresu
  • broj mobilnog telefona