Lovcen zivot
1304582811mjesovitamajkacerka

Siguria e dyfishtë – e përzier

Siguria e dyfishtë – e përzier, gjegjësisht sigurimi i përzier për rast të vdekjes dhe mbijetesës me shumë të  dyfishtë të siguruar në rast të vdekjes¸ u destinohet atyre individëve apo çifteve, që dëshirojnë ta kontraktojnë sigurinë  shtesë në rast të vdekjes së individit, te sigurimi individual, gjegjësisht bashkëshortit / -tes te sigurimi i ndërsjellët. Pra, ky prodhim i ka të gjitha karakteristikat e të përzierit – classic, por me shumë të dyfishtë të sigurimit për rast të vdekjes së të siguruarit, gjegjësisht të bashkësiguruarit.

Kalkulator životnog osiguranja