Lovcen zivot

Obrazac administrativne zabrane

Ugovarači osiguranja/osiguranici koji žele da plaćaju premiju osiguranja putem administrativne zabrane, mogu preuzeti obrazac administrativne zabrane na našoj web strani. Obrazac je potrebno popuniti i ovjeriti u preduzeću u kome je ugovarač osiguranja/osiguranik zaposlen i poslati ga u Lovćen životna osiguranja na bilo koji način – pošta, fax ili skenirano na e-mail (info@lovcenzivot.me). Ukoliko poslodavac raspolaže sa sličnim obrascem, ugovorači osiguranja/osiguranici mogu iskoristiti i takav obrazac. Za sve dodatne informacije obratite se našem call centru na tel. 020.231.882.