Lovcen zivot

Lovćen životna osiguranja zadovoljni postignutim rezultatima

Press release:

“Lovćen osiguranje AD – Podgorica je započeo sa projektom životnih osiguranja još 2003. godine. Shodno odredbama Zakona o osiguranju, 24.12.2010. Lovćen osiguranje je, upisom u Privredni sud u Podgorici, formiralo Lovćen životna osiguranja kao društvo koje će baviti isključivo životnim osiguranjima. Odabrani tim mladih i afirmisanih stručnjaka pod vođstvom i sa savjetima iskusnih članova Odbora direktora i predstavnika Akcionara, sa druge strane, predano su protekle godine radili na unapređenju proizvoda i servisa u cilju pružanja što kvalitetnije i sadržajnije usluge, te uspostavljanja portfelja koji već postavlja ovo društvo u poziciju lidera na tržištu životnih osiguranja.

Dr Zoran Mihailović, izvršni direktor “Lovćen životna osiguranja”  ovim povodom kaže: „Kada nakon godinu dana postojanja na tržištu imate 13.870 aktivnih polisa od ukupno 32.371 (prema aktuelnim podacima Agencije za nadzor osiguranja – kumulativ na 30.09.2011), onda znate da ste na pravom putu i da ste u najvećoj mjeri opravdali povjerenje svojih osiguranika. Uvjereni u svoje kvalitete i mogućnost zadovoljenja potreba naših osiguranika na najbolji način, jedino smo društvo za životna osiguranja koje ima transparentan kalkulator životnog osiguranja. Na našem sajtu www.lovcenzivot.me svi potencijalni osiguranici mogu steći uvid u okvirne cijene naših proizvoda (odnos premije osiguranja i osigurane sume) i druge korisne informacije koje mogu olakšati izbor adekvatnog proizvoda osiguranja života.”

Imajući u vidu pozitivne preliminarne informacije o poslovanju u tekućoj godini (zvanični konačni podaci o poslovanju će se objaviti početkom sledeće godine), u kompaniji Lovćen životna osiguranja veoma su zadovoljni sa postignutim, a posebno imajući u vidu da je ekonomska recesija i dalje snažno prisutna.

“U ovom trenutku možemo reći da će i naši osiguranici – vlasnici polisa sa štednom komponentom, biti zadovoljni sa našim radom, jer ćemo obezbijediti potrebne pretpostavke za pripis učešća u dobiti, odnosno uvećanje ugovorene osigurane sume. Smatramo potrebnim da se na određeni način odužimo i društvu čiji smo sastavni dio pokazujući osjećaj društvene odgovornosti, tako što ćemo za naš prvi rođendan donirati finansijsku pomoc Dječjem domu „Mladost Bijela“ u cilju omogućavanja novog kvaliteta života štićenika i na taj način podijeliti sa njima naše zadovoljstvo.”- zaključuje Mihailović.

            U narednoj godini Lovćen životna osiguranja očekuje nastavak trenda rasta povjerenja u svoje proizvode i povećanje broja onih koji će ukazati svoje povjerenje ovoj osiguravajućoj kući. Takođe planiraju i preseljenje sjedišta društva u ul. Marka Miljanova 29/III gdje je smještena podgorička filijala Lovćen osiguranja. Veći poslovni prostor će kompaniji omogućiti brže širenje poslovanja i kreiranje sadržavanijih i kvalitetnijih servisa za postojeće i buduće osiguranike.”

http://www.cafemontenegro.com/index.php?group=25&news=219652

http://www.portalanalitika.me/ekonomija/vijesti/46232-loven-osiguranje-opravdali-smo-povjerenje-osiguranika.html

http://www.bankar.me/2011/12/22/lovcen-zivotna-osiguranja-zadovoljni-postignutim-rezultatima/