Poslovna mreža

Lovćen životna osiguranja

Marka Miljanova 29/III
Podgorica
Tel. 020.231.882
Fax. 020.231.881
web: www.lovcenzivot.me
e-mail: info@lovcenzivot.me

Pogledajte poslovnu mrežu u većoj mapi

Sve potrebne informacije možete dobiti i u poslovnoj mreži Lovćen osiguranja AD:

Bar

INFO CENTER

Ul. Jovana Tomaševića 27
Tel. 030.317.319
fax. 030.312.720

Berane

DEGA

Ul. Polimska 9
Tel. 051.231.888
fax. 051.231.082
e-mail: infopljevlja@lovcenzivot.me

INFO CENTER

Ul. Polimska
Tel. 063.231.239
fax. 051/231-239
e-mail: infoba@lo.co.me

Bijello pole

DEGA

Ul. Živka Žižića 1 
Tel. 050.487.105
fax. 050.487.015
e-mail: infobijelopolje@lovcenzivot.me

INFO CENTER

Treće Sandžančke bb 
Tel. 050.487.005
e-mail: filijalabp@lo.co.me

Danillovgrad

INFO CENTER

Ul. Sava Burića bb
Tel. 020.813.242
fax. 020.812.736

Kotor

DEGA

Šuranj bb
Tel. 032.301.900
fax. 032.301.910
e-mail: infokotor@lovcenzivot.me

INFO CENTER

Šuranj bb
Tel. 032.301.999
fax. 032.301.955

Nikshiq

DEGA

Ul. Ivana Milutinovića 4
Tel. 040.214.110
fax. 040.212.629
e-mail: infoniksic@lovcenzivot.me

INFO CENTER

Ul. Ivana Milutinovića 4
Tel. 040.213.404
fax. 040.213.404
e-mail: infocentarnk@lo.co.me

Podgoricë

DEGA

Ul. Marka Miljanova 29 
Tel. 020.411.500
fax. 020.411.508
e-mail: infopodgorica@lovcenzivot.me

INFO CENTER

Ul Slobode 13A
Tel. 020.404.404
fax. 020.404-401
e-mail: info@lo.co.me

Plevle

DEGA

Ul. Narodne revolucije 10
Tel. 052.321.359
fax. 052.321.432
e-mail: infopljevlja@lovcenzivot.me

Tivar

INFO CENTER

Ul. Jovana Tomaševića 27
Tel. 030.317.319
fax. 030.312.720