Lovcen zivot
1304582893rizikokreditikuca

Riziko – krediti

Riziko – krediti, odnosno osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita je vrsta riziko osiguranja života koja garantuje vlasniku polise finansijsko pokriće kreditnih obaveza. Suštinski, ova vrsta osiguranja obezbjeđuje otplatu kredita i u slučaju da korisnik kredita premine u toku trajanja otplate kredita, što znači da njegova porodica ne nasleđuje dug po kreditu, već obavezu otplate kredita preuzima Lovćen - životna osiguranja.

Najčešće se ovo osiguranje zaključuje za veće iznose kredita poput stambenih. Korisnik kredita je obično član porodice sa najvećim primanjima što pogotovo daje na značaju odabira ove vrste osiguranja. Naše društvo vam nudi i mogućnost da zaključite uzajamno osiguranje za slučaj smrti korisnika kredita, čime se postiže potpuna sigurnost u situaciji kada supružnici otplaćuju kredit iz zarade i jednog i drugog supružnika.

Zaključivanje ove vrste osiguranja uz odobreni kredit kod poslovne banke, nije samo racionalna već i humana odluka. Porodica ostaje materijalno zaštićena tako što će osiguravajuće društvo otplatiti dug po kreditu umesto nje.

Po čemu je karakteristično?

  • Namjenski-prilagođeno obezbjeđenju kredita
  • Trajanje osiguranja jednako je roku otplate kredita
  • Osigurana suma tokom trajanja, prati vrijednost neotplaćenog dijela kredita, a u momentu zaključenja ugovora ne može biti manja od iznosa uzetog kredita

Ko može zaključiti ovo osiguranje i na koji rok?

Životno osiguranje korisnika kredita mogu zaključiti sva zdrava lica starosti od 14-65 godina, s tim da mogu imati najviše 75 godina u momentu isteka otplate. Lica starija od 65 godina mogu zaključiti osiguranje korisnika kredita po posebnim uslovima.

Trajanje osiguranja se može ugovoriti na rok od 1 do 30 godina, za jednokratno plaćanje, odnosno na rok od 3 do 30 godina, za plaćanje u ratama (mjesečno ili godišnje).

Kako se plaća premija?

Premija se može plaćati mjesečno, godišnje i jednokratno, putem trajnog naloga, administrativnom zabranom ili uplatnicom.

Kalkulator životnog osiguranja