Lovcen zivot
bike

Riziko – classic

Riziko – classic, odnosno osiguranje života za slučaj smrti ili kako se vrlo često naziva riziko osiguranje života, omogućava vlasniku polise da obezbijedi svojim najbližima finansijsku sigurnost u vidu jednokratne isplate osigurane sume u slučaju smrti. Ova vrsta osiguranja pruža konstantnu finansijsku zaštitu tokom čitavog trajanja osiguranja.

Uz ovo osiguranje sada je moguće zaključiti i Dopunska osiguranja :

Kome je namijenjeno?

  • Osobama koje se bave rizičnim zanimanjima, ali i onima koji žive stresno i misle unaprijed
  • Poslodavcima koji na ovaj način brinu o zaposlenima koji su im posebno važni, odnosno njihovim porodicama
  • Partnerima u zajedničkom poslu

Po čemu je karakteristično?

  • Polisa riziko životnog osiguranja može se založiti i biti garancija za otplatu kredita
  • Omogućava visoku osiguranu sumu sa relativno niskom premijom

Ko može zaključiti ovo osiguranje i na koji rok?

Riziko životno osiguranje mogu zaključiti sva zdrava lica starosti od 14-65 godina, s tim da osiguranje istične u godini u kojoj osiguranik navršava 70 godina života. Lica starija od 65 godina mogu zaključiti osiguranje po posebnim uslovima.U slučaju ako je uz osnovno sklopljeno dopunsko osiguranje od težih bolesti i povreda,tada se mogu osigurati osobe starosti od 18 do 55 godina, s’ tim da istek osiguranja bude u 65-oj godini života osiguranika.Osiguranje života za slučaj smrti se može ugovoriti na rok od 1 do 25 godina, za jednokratno plaćanje, odnosno na rok od 3 do 25 godina, za plaćanje u ratama (mjesečno ili godišnje).

Kako se plaća premija?

Premija se može mjesečno, godišnje i jednokratno, putem trajnog naloga, administrativnom zabranom ili uplatnicom.

Kalkulator životnog osiguranja