Lovcen zivot
1304582915rizikopojas

Riziko osiguranja života – individualna i uzajamna

Riziko osiguranja života su posebna vrsta životnih osiguranja koja se odnose samo na osiguranje za slučaj smrti, bez obzira na uzrok. Ova vrsta životnih osiguranja nema karakter štednje. U slučaju nastupanja osiguranog slučaja, korisnik osiguranja, koga određuje vlasnik polise osiguranja života za slučaj smrti, stiče pravo na ugovorenu osiguranu sumu. Razlikuju se dvije osnove kategorije riziko osiguranja života: 1. sa konstantnim i 2. opadajućim osiguranim sumama. Prva kategorija se najčešće identifikuje sa osiguranjima za slučaj smrti osiguranika (Riziko – Classic), a druga kategorija sa osiguranjima za slučaj smrti korisnika kredita (Riziko – Krediti).

Ono što je posebno interesantno u ponudi Lovćen -životna osiguranja je mogućnost ugovaranja i individualnog i uzajamnog osiguranja života za slučaj smrti. Kod individualnog osiguranja za slučaj smrti, polisom osiguranja je pokriven rizik samo za jednu osobu, a kod uzajamnog osiguranja za dvije osobe. Ovo znači, da i osiguranik i saosiguranik (npr. bračni par) mogu ugovoriti osiguranje za slučaj smrti na jednoj polisi osiguranja života. Na ovaj način, ostvaruje se dodatna sigurnost za članove porodice, posebno kod otplate kredita kada se rata kredita/anuitet otplaćuje iz dvije zarade.

Proizvodi

Riziko – krediti

Riziko - krediti, odnosno osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita je vrsta riziko osiguranja života koja garantuje vlasniku polise finansijsko pokriće kreditnih oba...

više >

Riziko – classic

Riziko - classic, odnosno osiguranje života za slučaj smrti ili kako se vrlo često naziva riziko osiguranje života, omogućava vlasniku polise da obezbijedi svojim najbližima ...

više >

Kalkulator životnog osiguranja