Lovcen zivot
office

Grupno mješovito osiguranje života

Grupno mješovito osiguranje života namijenjeno je pravnim licima koja imaju više od deset zaposlenih.

Prednost ovog osiguranja u odnosu na individualno mješovito osiguranje života su kvalitetnije osigurane sume za isti iznos premije I kod osnovnog I kod priključenih dopunskih osiguranja.

Postupak pristupa u osiguranje je pojedinačan, odnosno sa svakim zaposlenim se  zaključiuje individualan ugovor o osiguranju u skladu sa procedurom prijema u osiguranje.

Uz ovo osiguranje moguće je priključiti dva dopunska osiguranja :

  • osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja
  • osiguranje od težih bolesti I povreda
Kalkulator životnog osiguranja