Lovcen zivot
1304583067osnovnaosiguranja

Osnovna osiguranja života

Osnovni proizvodi životnih osiguranja predstavljaju one proizvode koji čine suštinu djelatnosti životnih osiguravača. Oni trebaju da obezbijede osiguranicima zaštitu od osnovnih rizika koji mogu negativno uticati na životne okolnosti. Cilj je da, prije svega, obezbijede finansijsku sigurnost za osiguranika, za članove porodice, odnosno njegove ili njene najbliže.

Lovćen životna osiguranja konstatno radi na inovaciji osnovnih i dopunskih proizvoda, koji imaju za cilj da zadovolje potrebe naših postojećih i budućih osiguranika.

U ovom trenutku, možemo vam ponuditi osnovne proizvode u vidu programa: 1. Mješovitih i 2. Riziko osiguranja. Ubrzo ćemo vam ponuditi i programe stipendijskih osiguranja, što ne znači da, u međuvremenu, proizvode mješovitih osiguranja ne možete iskoristiti za istu svrhu.

Važno je da sa štednjom počnete na vrijeme, odnosno što prije!

Proizvodi

Mješovita osiguranja života – individualna i uzajamna

Program mješovitog osiguranja života namijenjen je ljudima koji misle na svoju i budućnost svoje porodice, jer omogućava sigurnu i jednostavnu štednju, daje potpunu osiguravaj...

više >

Riziko osiguranja života – individualna i uzajamna

Riziko osiguranja života su posebna vrsta životnih osiguranja koja se odnose samo na osiguranje za slučaj smrti, bez obzira na uzrok. Ova vrsta životnih osiguranja nema karakte...

više >

Grupno mješovito osiguranje života

Grupno mješovito osiguranje života namijenjeno je pravnim licima koja imaju više od deset zaposlenih. Prednost ovog osiguranja u odnosu na individualno mješovito osiguranje ž...

više >

NOVO: Stipendijsko osiguranje života

PLANIRAJMO BUDUĆNOST NAŠE DJECE! Djeci pružamo puno ljubavi, vremena i pažnje!   Način na koji obezbjeđujemo ostvarenje njihovih snova, slobodniji izbor zanimanja, za...

više >

Osiguranje života za slučaj doživljenja

Život je najveća dragocjenost koju imamo. Živimo ga misleći na sebe, ali i na nama drage osobe koje nas okružuju i do kojih nam je posebno stalo. Oni koji odgovorno planiraju ...

više >

Kalkulator životnog osiguranja