Lovcen zivot
1304583029dopunskaosiguranja

Dopunska osiguranja

Dopunska osiguranja omogućavaju osiguranicima da, pored osnovnih osiguranja, ugovore i osiguranja koja im omogućavaju zaštitu od specifičnih rizika.

Dopunska osiguranja mogu biti posebno interesatna onim pojedincima koji ne ostvaruju zaštitu od pokrivenih rizika na drugi način, ali i onim osiguranicima koji smatraju da im je potrebna dopunska sigurnost. U ponudi imamo dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja – nezgoda i dopunsko osiguranje od težih bolesti i povreda.

Proizvodi

Nezgoda

Uz životno osiguranje može se zaključiti i osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja - nezgoda. Time se uz štednju obezbjeđuje i dodatna sigurnost od posledica nesrećnog ...

više >

Teže bolesti i povrede

Uz životno osiguranje može se zaključiti i dopunsko osiguranje od težih bolesti I povreda. Mogu se osigurati osobe starosti od 18 do 55 godina, s’ tim da istek osiguranja bu...

više >

Kalkulator životnog osiguranja