Osnovna osiguranja života

Osnovni proizvodi životnih osiguranja predstavljaju one proizvode koji čine suštinu djelatnosti životnih osiguravača. Oni trebaju da obezbijede osiguranicima zaštitu od osnovnih rizika koji mogu negativno uticati na životne okolnosti. Cilj je da, prije svega, obezbijede finansijsku sigurnost za osiguranika, za članove porodice, odnosno njegove ili njene najbliže. Lovćen životna osiguranja konstatno radi na inovaciji osnovnih i dopunskih proizvoda, koji imaju za cilj da zadovolje potrebe naš...više

1304583254mjesovitamajkacerka

Mješovita osiguranja života - individualna i uzajamna

Program mješovitog osiguranja života namijenjen je ljudima koji misle na svoju i budućnost svoje porodice, jer omogućava sigurnu i jednostavnu štednju, daje potpunu osiguravajuću zaštitu i garantuje isplatu ugovorene sume zajedno sa učešćem u dobiti osiguraniku - po isteku ugovora, odnosno korisniku osiguranja, odmah po nastupanju osig... više

Proizvodi: Mješovito - fiksno Mješovito - dvostruka sigurnost Mješovito - classic
1304582915rizikopojas

Riziko osiguranja života – individualna i uzajamna

Riziko osiguranja života su posebna vrsta životnih osiguranja koja se odnose samo na osiguranje za slučaj smrti, bez obzira na uzrok. Ova vrsta životnih osiguranja nema karakter štednje. U slučaju nastupanja osiguranog slučaja, korisnik osiguranja, koga određuje vlasnik polise osiguranja života za slučaj smrti, stiče pravo na ugovoren... više

Proizvodi: Riziko – krediti Riziko – classic
office

Grupno mješovito osiguranje života

Grupno mješovito osiguranje života namijenjeno je pravnim licima koja imaju više od deset zaposlenih.

Prednost ovog osiguranja u odnosu na individualno mješovito osiguranje života su kvalitetnije osigurane sume za isti iznos premije I kod osnovnog I kod priključenih dopunskih osiguranja.

<... više

iStock_000010749402XLarge

NOVO: Stipendijsko osiguranje života

PLANIRAJMO BUDUĆNOST NAŠE DJECE!

Djeci pružamo puno ljubavi, vremena i pažnje!

 

Način na koji obezbjeđujemo ostvarenje njihovih snova, slobodniji izbor zanimanja, završetak školovanja ili činimo jednostavnije prve korake ka samostalnom životu jes... više

700x300px

Osiguranje života za slučaj doživljenja

Život je najveća dragocjenost koju imamo. Živimo ga misleći na sebe, ali i na nama drage osobe koje nas okružuju i do kojih nam je posebno stalo. Oni koji odgovorno planiraju svoju budućnost čine to upravo u ovom trenutku.

Šta je osiguranje života za slučaj doživljenja i kome je namijenjeno?  ... više

Dopunska osiguranja

Dopunska osiguranja omogućavaju osiguranicima da, pored osnovnih osiguranja, ugovore i osiguranja koja im omogućavaju zaštitu od specifičnih rizika.

Dopunska osiguranja mogu biti posebno interesatna onim pojedincima koji ne ostvaruju zaštitu od pokrivenih rizika na drugi način, ali i onim osiguranicima koji smatraju da im je potrebna dopunska sigurnost. U ponudi imamo dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja - nezgoda i dopunsko osiguranje od težih bolesti i povreda.

...više

1304582986nezgoda

Nezgoda

Uz životno osiguranje može se zaključiti i osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja - nezgoda. Time se uz štednju obezbjeđuje i dodatna sigurnost od posledica nesrećnog slučaja-nezgode.

U slučaju nezgode, nadoknađuje se osigurana suma za slučaj smrti ili osigurana suma za invaliditet. Posebno se nudi osigu... više

bike

Teže bolesti i povrede

Uz životno osiguranje može se zaključiti i dopunsko osiguranje od težih bolesti I povreda.

Mogu se osigurati osobe starosti od 18 do 55 godina, s’ tim da istek osiguranja bude u 65-oj godini života osiguranika.

Pokriveno je osiguranje isključivo za slučaj prve pojave jedne od težih bolesti ili jedne od povreda u ... više