Lovcen zivot

OSIGURANJE ŽIVOTA ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA

U Lovćen-životnim osiguranjima AD od 01. marta uveden novi proizvod životnog osiguranja namijenjen prvenstveno starijim osobama

700x300px

 

Obezbijedite sebi sigurnost i zaštitu u teškim trenucima, uz komponentu štednje!

Život je najveća dragocjenost koju imamo a prožet je nizom iznenađenja na koja ne možemo uticati i biti spremni. Živimo ga misleći na sebe, ali i na nama drage osobe koje nas okružuju i do kojih nam je neizmjerno stalo. Određeni događaji tokom života tjeraju nas da preispitamo svoje odluke i ukazuju da konačno shvatimo da je došlo pravo vrijeme da odgovorno planiramo svoju budućnost.

Uz novi proizvod, Osiguranje života za slučaj doživljenja dobijate jedan vid sigurnosti i zaštite u teškim trenucima, a ujedno ćete imati i komponentu štednje. Pristup u osiguranje mogu ostavriti sva lica od 14 do 75 godine, sa trajanjem osiguranja od 5 do 25 godina. Važno je da u momentu isteka osiguranja, osigurana osoba ne može imati više od 85 godine.

Pristupom u osiguranje popunjava se skraćeni Upitnik o zdravstvenom stanju, što u velikoj mjeri olakšava proceduru sklapanja osiguranja.

Ukoliko želite da povećate kvalitet osnovnog osiguranja života, uz ovu vrstu osiguranja i minimalnu doplatu, možete zaključiti i dopunsko osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, kojim su pokriveni sljedeći rizici:

  • invaliditet,
  • prolazna nesposobnost za rad (dnevna naknada),
  • naknada za boravak u bolnici (bolnički dani),

 čime udvostručujete osiguranu sumu u slučaju povreda koje bi mogle prouzrokovati invaliditet.

Premiju možete plaćati u mjesečnim ratama, putem trajnog naloga, uplatnice ili administrativne zabrane, a minimalna premija za mjesečno plaćanje iznosi 10 €. 

Prednosti i koristi Osiguranja života za slučaj doživljenja su u mogućnostima kapitalizacije, obnove osiguranja nakon isteka roka, predujmu i otkupu osiguranja.

Ne zaboravite da je vaše životno osiguranje, vaša racionalna odluka!

Pozovite nas na 020 231 882, ili kontaktirajte našeg agenta osiguranja i informišite se o svim mogućnostima i uslovima zaključenja Ugovora o osiguranju života za slučaj doživljenja, kao i Ponudi drugih vrsta životnih osiguranja, shodno vašim potrebama i mogućnostima. Konačna odluka je na svakom pojedincu, da odluči na koji način će najbolje zaštiti sebe i one koje voli.