Lovcen zivot

Operativan kalkulator životnog osiguranja

Od utorka 13.09.2011. operativan je savremeni kalkulator životnog osiguranja. Kalkulator omogućava svim budućim osiguranicima da steknu okvirni uvid u visinu premije osiguranja koju je potrebno izdvojiti da bi stekli pravo na odgovarajuće osiguravajuće pokriće. Kako individualna ocjena rizika sadrži i određene parametre koje kalkulator ne obuhvata, dodatne informacije možete dobiti u našoj poslovnoj mreži.