Lovcen zivot

Održana XVIII redovna, konstitutivna sjednica Odbora direktora “Lovćen životna osiguranja” AD

Na redovnoj Sjednici Odbora direktora “Lovćen životnih osiguranja”, održanoj 14.06.2013. godine u Podgorici, konstituisan je Odbor direktora u sastavu: predsjednik Odbora direktora Rok Dremelj, potpredsjednik Nebojša Tepavčević i član odbora direktora Igor Zupan.
Na sjednici su razmatrani redovni izvještaji za prvi kvartal 2013. godine, izvještaj aktuara, revizora i izvještaj o poslovanju Društva, kao i druga tekuća pitanja.”