Lovcen zivot

Obavještenje za klijente

Grupa Lovćen osiguranje prati trenutnu situaciju sa epidemijom koronavirusa (COVID-19) i usklađuje svoje poslovanje sa preporukama i zvaničnim mjerama nadležnih državnih organa u cilju prevencije i sprječavanja širenja virusne infekcije.

Kako bi našim cijenjenim klijentima pružili što efikasniju podršku u otežanim okolnostima, ovim putem Vas obavještavamo o preduzetim aktivnostima Lovćen grupe.

Pristup putem elektronskih i telekomunikacionih kanala

Ljubazno Vas molimo da za korišćenje naših usluga ili komunikaciju sa osiguravajućim društvom, kad god je moguće, koristite elektronske i telekomunikacione kanale, jer omogućavamo sistem na daljinu za ugovaranje, prijavu/obradu šteta i sl., kako bi umanjili potrebu za fizičkim pristupom obje strane.

1.     Ograničen pristup prodajnim mjestima i otvoreni kanali za komunikaciju na daljinu

Počevši od 16. marta, naše poslovnice će biti otvorene od ponedjeljka do petka, od 09 do 15 časova, ne uključujući Lovćen auto, čije poslovne jedinice zadržavaju redovan raspored radnog vremena.

U skladu sa preporukama i zvaničnim mjerama nadležnih državnih organa, tokom radnog vremena će biti ograničen istovremeni pristup na maksimalan broj od dva klijenta po objektu.

Klijenti koji budu čekali red van prodajnih prostorija Društva, dužni su biti na međusobnom rastojanju od najmanje dva metra. 

Obavještenja o ograničenom pristupu biće istaknuta na prodajnim objektima.

Molimo klijente da objekte posjećuju isključivo ako ne postoji mogućnost pružanja usluge na daljinu, jer za sve potrebne informacije možete kontaktirati svog agenta putem telefona i/ili e-mail adrese, kao i ostvariti kontakte putem:

 

  • E-mail adrese info@lo.co.me i/ili putem telefona 020 404 404, kada su u pitanju neživotna osiguranja;
  • E-mail adrese info@lovcenzivot.me i/ili putem telefona 020 231 895, kada su u pitanju životna osiguranja;  
  •  E-mail adrese registracija@lovcen-auto.me i/ili putem telefona 020 230 556, kada je u pitanju Lovćen auto.

Vjerujemo da je uvođenje definisanih mjera neophodno, ukoliko želimo da preventivno djelujemo, smanjimo širenje virusa ličnim kontaktima i očuvamo zdravlje zaposlenih i kupaca.

2.     Način prijave i obrade šteta

Rokovi za prijavu štete produžavaju se do normalizacije situacije u cijeloj zemlji, te iz tog razloga savjetujemo da ne žurite sa zahtjevom, već da osigurate sopstvenu sigurnost.

Apelujemo i da prijavu štete vršite elektronskim putem, u cilju maksimalnog smanjenja fizičkog kontakta.

Režim rada šaltera za prijavu šteta je promijenjen i do daljnjeg šalter će biti otvoren za klijente od ponedjeljka do petka od 09.00 do 15.00 časova. Molimo da ovu opciju koristite samo u hitnim slučajevima.

Sve informacije vezano za prijavu štete kao i Obrasce za prijavu šteta možete preuzeti putem linka: http://www.lo.co.me/prijava-stete/.

Popunjene obrasce treba da pošaljete na e-mail adresu: prijava.stete@lo.co.me. Savjetujemo i da priložite fotografije oštećene stvari i svu dokumentaciju koja Vam je na raspolaganju u trenutku prijave odštetnog zahtjeva.

Svi zahtjevi naših osiguranika i oštećenika će biti uredno obrađeni.

Sve dodatne informacije možete dobiti pozivanjem telefona: 020 601 750 i 020 602 431 ili slanjem e-mail poruke na prijava.stete@lo.co.me.

Molimo Vas za razumijevanje i poštovanje preventivnih mjera.

 

Sve će biti u redu.

Grupa Lovćen