Lovcen zivot
1305625762ozivotnomosiguranju

O životnom osiguranju

Šta je životno osiguranje ili osiguranje života ili osiguranje kapitala?

Životno osiguranje, sa stanovišta pojedinca, omogućava štednju. Nerijetko se u razgovorima oko potrebe kupovine životnog osiguranja čuju i pojedinci koji smatraju da je bolje da oni sami štede nego da kupe polisu životnog osiguranja. Naravno, navika o štednji je veoma pozitivna, ali zahtijeva vrijeme, sredstva i disciplinu. Sa druge strane, štednja u početku odbacuje niže prinose, dok polise životnog osiguranja garantuje puni iznos sa polise od početka trajanja polise, pri čemu, u zavisnosti od vrste ugovora, može pružiti i zaštitu od prirodne smrti, smrti nesrećnim slučajem, nesposobnosti za rad…, jer ove situacije mogu limitirati iznos planirane štednje.

inline-o-zivotnom-osiguranjuOslanjanje na klasičnu štednju kao jedini izvor prihoda u budućnosti može imati negativne posljedice po finansije pojedinca. U tom smislu, postoji opšte‐prihvaćeno pravilo, da je za kreiranje sopstvene ili finansijske sigurnosti porodice potrebna određena izvjesnost. Proizvodi životnog osiguranja omogućavaju zaštitu od mogućih ograničenja za redovnu i kontinuelnu štednju usled neželjnih posledica na trajanje i/ili kvalitet života.

Štednjom, putem polisa životnog osiguranja, omogućava se akumuliranje kapitala koji se, u zavisnosti od individualnih potreba osiguranika, može iskoristiti za ugodniji život u kasnijoj dobi, odnosno za rješavanje važnijih životnih pitanja: kupovina materijalnih dobara, stupanje u brak, školovanje djece i sl. Sa druge strane, u slučaju smrti osiguranika, osiguranje života omogućava finansijsku sigurnost njegovoj porodici.

Za pojedince koji su, prije svega, zainteresovani za finansijsku sigurnost svojih najbližih, odnosno ne žele da koriste polisu životnih osiguranja kao instrument štednje, najbolje rješenje je zaključivanje polise osiguranje života za slučaj smrti. U slučaju, kada „život nije na strani“ ugovarača osiguranja, obezbjeđuje se finansijska sigurnost članova porodice ili onih pojedinaca koje ugovorač osiguranja navede kao korisnike u ponudi/polisi osiguranja života.

Finansijski efekti

Na sve programe štednih životnih osiguranja, “Lovćen životna osiguranja” AD obračunava i pripisuje dobit koja se isplaćuje zajedno sa osiguranom sumom. Prilikom izračuna Tarifa osiguranja ukalkulisana je određena kamatna stopa, što osiguranicima obezbjeđuje garantovani prinos na uplaćenu premijju osiguranja. Pored zagarantove osigurane sume, osiguranik stiče pravo i na određeni dio dobiti koji se pripisuje osiguranoj sumi i zajedno sa istom isplaćuje, nakon isteka trajanja osiguranja, odnosno po nastanku osiguranog slučaja.

Ukoliko osiguranik/ugovarač osiguranja ima potrebu za podizanjem kredita kod poslovne banke, u zavisnosti od proteklog vremena ugovorenog trajanja polise, postoji mogućnost da se polisa štednog osiguranja života ponudi poslovnoj banci kao zaloga (garancija) da će osiguranik/nosilac kredita izvršiti svoje obaveze po osnovu otplate kredita (tzv. vinkulacija polise). Naravno, odluka o vrsti zaloge je na poslovnoj banci, tako da je, prije početka postupka vinkulacije, potrebno provjeriti da li poslovna banka nudi ovakav servis.

Kako i kada se plaća premija osiguranja?

“Lovćen životna osiguranja” AD omogućavaju svim osiguranicima da izaberu na koji način i u kojim vremenskim intervalima će uplaćivati premiju osiguranja.

Osiguranici mogu uplaćivati premiju osiguranja: trajnim nalozima, administrativnom zabranom, individualno na šalterima ovlašćenih učesnika platnog prometa (banke, pošte i sl.), preko ovlašćenog posrednika i sl.

U pogledu vremenskog intervala plaćanja premije osiguranja, osiguranici mogu izabrati: mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno plaćanje premije.