Lovcen zivot

Novo!

PLANIRAJMO BUDUĆNOST NAŠE DJECE!

Djeci pružamo puno ljubavi, vremena i pažnje!

 

Način na koji obezbjeđujemo ostvarenje njihovih snova, slobodniji izbor zanimanja, završetak školovanja ili činimo jednostavnije prve korake ka samostalnom životu jeste zaključenje polise Stipendijskog osiguranja života.

Karakteristike stipendijskog osiguranja života

 

Stipendijsko osiguranje je kombinacija životnog osiguranja i štednje istovremeno, sa ciljem da se od dogovorenog dana i za dogovoreni period korisniku obezbijedi mjesečna isplata stipendije.

Stipendijsko osiguranje se može zaključiti samo tako da su korisnik i osiguranik različita lica. Ugovorom o stipendijskom osiguranju mogu biti osigurana dva osiguranika (uzajamno stipendijsko osiguranje). Premija se plaća ugovoreni broj godina i time se ostvaruju sredstva koja će se kroz dogovoreni vremenski period djetetu- korisniku osiguranja isplaćivati kao mjesečna stipendija.

Uz stipendijsko osiguranje života nije moguće uključiti dopunska osiguranja.

Ako za vrijeme plaćanja premije jedna od osiguranih osoba umre, prestaje dalja obaveza plaćanja premije. U tom slučaju osiguravač djetetu obezbjeđuje mjesečnu isplatu stipendije u ugovorenom iznosu i periodu primanja stipendije.

Osiguranik, odnosno korisnik osiguranja učestvuje u dijelu dobiti ostvarenoj po osnovu stipendijskog osiguranja, ako je na dan pripisa dobiti proteklo trajanje osiguranja 24 mjeseca i više. Dobit se pripisuje korisniku po isteku trajanja osiguranja na način što se povećava mjesečna stipendija u odnosu na onu koja je ugovorena na polisi.

Ko može zaključiti ovo osiguranje i na koji rok?

Kliknite za detaljniji prikaz