Jelena Jovićević

Rukovodilac odjeljenja i saradnik aktuara

Odjeljenja za aktuarstvo, razvoj i obradu osiguranja

020 230 836

jelena.jovicevic@lovcenzivot.me