Janez Rožmarin

Potpredsjednik Odbora direktora,

predstavnik Lovćen osiguranja