Naš tim

Članovi Odbora direktora

Stanko Mugoša

Predsjednik Odbora direktora

Slobodanka Vukadinović

Potpredsjednica Odbora direktora

 

Danilo Pavličić

Član Odbora direktora

Menadžment društva

Zorka Milić

Izvršni direktor

Tijana Radinović

Rukovodilac odjeljenja za Finansije i računovodstvo