Lovcen zivot
1308129915lovcen_o_nama

Lovćen životna osiguranja

Donošenjem Zakona o osiguranju (Službeni list RCG, br. 78/06 od 22.12.2006. i 19/07 od 02.04.2007), zakonodavac je predvidio obavezu razdvajanja životnih i neživotnih osiguranja do 31.12.2010. godine. U skladu sa navedenom regulativom, Lovćen osiguranje AD Podgorica, kao kompozitno društvo za osiguranje koje se bavilo svim vrstama osiguranja, je pristupilo formiranju novog društva – Lovćen životnih osiguranja, čiji je jedini osnivač i vlasnik.

Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore je 21.12.2010. izdala Licencu za rad (br.03-991/4-10), što znači da je naše društvo dobilo saglasnost regulatora za obavljanje poslova životnih osiguranja u Crnoj Gori.

Akcionarsko društvo za osiguranje “Lovćen životna osiguranja” Podgorica je zvanično formirano 24.12.2010. godine upisom u registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0009247/001 i matičnim brojem 02815745.

Suštinski je LOVĆEN i dalje vaš partner u osiguranju, s tim da se životnim osiguranjima sada bavi specijalizovan tim iskusnih ljudi, koji može brže i efikasnije izaći u susret potrebama postojećih i novih osiguranika.

Matični broj/PIB: 02815745
Registarski broj: 4-0009247

PDV broj: 30/31-10337-0

Žiro-računi:
Prva banka: 535-11703-84
NLB banka: 530-18997-58
Podgorička banka: 550-12055-02

CKB banka: 510-65972-04