Lovcen zivot
1302770147lovcenosiguranje

Lovćen osiguranje AD

Lovćen osiguranje a.d. Podgorica je prva osiguravajuća kuća u Crnoj Gori i kuća sa najdužom tradicijom u osiguranju, po prikupljenoj premiji, kapitalu i tržišnom učešću je vodeća osiguravajuća kuća u Crnoj Gori i jedina osiguravajuća kuća u Crnoj Gori koja se bavi svim vrstama osiguranja imovine i lica.

Prvo organizovano osiguravajuće društvo na teritoriji koju zahvata današnja Crna Gora je bilo osnovano 1849. godine kao akcionarsko društvo sa 32 akcionara. Od tada pa sve do današnjih dana, osiguranje na ovom području je prolazilo kroz razne vidove organizacionih i vlasničkih oblika. Pod sadašnjim imenom posluje od 1979.godine.

U oranizacionom obliku posluje kao akcionarsko društvo organizovano preko svojih 6 filijala: Podgorica, Nikšić, Berane, Pljevlja, Bijelo Polje i Kotor, poslovnica, ekspozitura kao i zastupničkih agencija širom Crne Gore. Uz sedam info centara širom Crne Gore, građanima se obezbjeđuje brže i jednostavnije korišćenje usluga osiguranja. Klijenti mogu na jednom mjestu, tokom cijelog dana dobiti sve informacije i stručne savjete o osiguranju i odštetnim zahtjevima.

Lovćen osiguranje AD Podgorica zapošljava ukupno 268 radnika raznih stručnih profila i jako velikim učešćem visokoobrazovanog kadra. U kadrove se ulazi bilo kroz zapošljavanje, stipendiranje ili specijalizaciju, a paralelno sa ulaganjem u ljude, ulaže se i u unapređenje tehnologije. Stoga se, bez pretjerivanja, može reći da, Lovćen osiguranje AD po tehničkoj opremljenosti, gotovo ne zaostaje za sličnim kompanijama iz razvijenih zemalja. U prilog ovakvim ocjenama ide i činjenica da je Lovćen osiguranje uspješno sprovelo akciju uvođenja sistema kvaliteta i dobilo certifikat o priznavanju sistema kvaliteta po međunarodnom standardu BS EN ISO 9002.

Kalkulator životnog osiguranja