Lovcen zivot

Konferencija o razvoju tržišta životnog osiguranja u Budvi 17. i 18. oktobra 2012. godine

Prva međunarodna konferencija o razvoju tržišta životnog osiguranja: Mogućnosti i izazovi biće održana 17. i 18. oktobra 2012. godine u Budvi, Crna Gora.

Dokumenta:

Agenda konferencije