Lovcen zivot

Zdrava lica

lica čije zdravstveno stanje je u takvom stanju da ne zahtijeva povećanje premije osiguranja na ime uvećanog rizika;