Lovcen zivot

Umanjena osigurana suma

iznos na koji se smanjuje ugovorena osigurana suma kao posledica neplaćanja premije, a u skladu sa Tabelom smanjenih osiguranih suma bez obaveze daljeg plaćanja premije;