Lovcen zivot

Trajanje osiguranja

period koji protekne od datuma početka osiguranja do datuma isteka osiguranja;