Lovcen zivot

Term-fix osiguranje života

osiguranje kog kojeg se osigurana suma isplaćuje tek po isteku ugovorenog perioda, nezavisno od trenutka nastupanja smrti