Lovcen zivot

Tarife osiguranja života

cjenovnik svih ponuđenih programa osiguranja života; pokazuje visinu premije koju je potrebno uplatiti za jednu jedinicu osigurane sume, uzimajući u obzir pristupnu starost osiguranika, trajanje osiguranja i vremenski interval plaćanja premije;