Lovcen zivot

Tabela smanjenih osiguranih suma

tabela izračunatih koeficijenata na bazi koje se u slučaju neplaćanja premije osiguranja (u zavisnosti od iznosa uplaćenih premija i preostalog perioda trajanja osiguranja), utvrđuje smanjena osigurana suma;