Lovcen zivot

Reklamacija Ponude osiguranja

sitaucija/postupak u kome osiguravač ne može prihvatiti ponudu osiguranja života, učinjenu od strane ugovarača osiguranja/osiguranika na obrascu osiguravača, zbog razloga utvrđenih Uslovima osiguranja i zakonskim aktima;