Lovcen zivot

Pristupna starost

godina starosti u kojoj osiguranik zaključuje osiguranje; izračunava s e oduzimanjem godine rođenja od godine u kojoj se zaključuje osiguranje (npr. 2011-1975=36);