Lovcen zivot

Ovlašćeni zastupnik

pravno lice ili preduzetnik koje je dobilo licencu za obavljanje poslova zastupanja od ANO i koje ima Ugovor o zastupanju sa Lovćen životnim osiguranjima;