Lovcen zivot

Osiguravač

“Lovćen životna osiguranja” AD koje se obavezuje da izvrši obaveze u skladu sa zaključenim ugovorom o osiguranju;