Lovcen zivot

Osiguranik

lice na čiji se život odnosi osiguranje (obično su ugovarač osiguranja i osiguranik isto lice);