Lovcen zivot

Osigurana suma

najveći novčani iznos koji je osiguravač dužan isplatiti, kada nastupi osigurani slučaj;