Lovcen zivot

Nesrećni slučaj (nezgoda)

svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom spolja i naglo na tijelo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, odnosno potpuni ili djelimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (u smislu Posebnih uslova za dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja uz osnovno Osiguranje života);