Lovcen zivot

Mješovita osiguranja života

osiguranja koja pokirvaju i rizik smrti i rizik doživljenja, što znači da osiguranik dobija osiguranu sumu nezavisno od nastupanja rizika