Lovcen zivot

Korisnik osiguranja

lice u čiju korist se zaključuje ugovor o osiguranju;