Lovcen zivot

Bolnički dani

naknada koja se isplaćuje za svaki dan boravka u bolnici, pod uslovom da je isti posledica nesrećnog slučaja. Bolnički dani se isplaćuju za najviše 60 dana po osiguranom slučaju.